Odměna za právní služby

Odměna advokáta za poskytnuté právní služby je obvykle stanovena dohodou mezi advokátem a klientem s ohledem na potřeby a možnosti klienta. Tato odměna může být sjednaná jako:

  • časová odměna, podle skutečně vynaloženého času advokátem při poskytování právní služby
  • pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • paušální odměna, za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem
  • odměna za úkon, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem
  • odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • podílová odměna, podle výsledku sporu

Není-li odměna mezi klientem a advokátem dohodnuta, řídí se výše odměny dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb. – advokátní tarif